คุณดรณ์ มสธ. สอบภาคปฏิบัติ รุ่น 38 ได้ 84 คะแนน

คุณดรณ์ มสธ. สอบภาคปฏิบัติ รุ่น 38 ได้สูงสุด 84 คะแนน ได้รับรางวัลเป็น iPad

คุณดรณ์ มสธ. สอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ ภาคปฏิบัติ รุ่น 38 ได้คะแนนสูงสุด 84 คะแนน ได้รับรางวัลเป็น iPad จากอาจารย์เป้และอาจารย์ตูน ยินดีด้วยครับ

*****************************

Write a comment