ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ฆ่าตัวตายเพราะเครียดและซึมเศร้า

25560307-102130.jpg

ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ฆ่าตัวตายเพราะเครียดและซึมเศร้า

ผมคิดว่าทุกอาชีพมีความสุขและความเครียดปนกันอยู่ ไม่มีอาชีพใดสุขทั้งหมด และไม่มีอาชีพใดทุกข์ทั้งหมด เมื่อเลือกอาชีพใดแล้ว ก็ต้องยอมรับและอดทนกับอาชีพนั้นไปตลอดชีวิต

ขอให้ทุกคนได้ทำในอาชีพที่ชอบนะครับ

ณ จุดนี้ อ.เป้ ชอบอาชีพติวเตอร์และตัวแทนประกันชีวิตม้ากมาก (^.^)

Write a comment