เปลี่ยนแปลงคะแนนสอบ “ภาคปฏิบัติ”

ในการสอบข้อเขียน ตั๋วทนาย ภาคปฏิบัติ โดยปกติจะคะแนนสอบจะแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1.อัตนัย 80 คะแนน 2.ปรนัย 20 คะแนน 3.ฝึกงาน 110 คะแนน รวม 110 คะแนน ผู้ที่สอบได้ตั้งแต่ 55 ขึ้นไปถือว่าสอบผ่าน ซึ่งคะแนนแบบ 2 ส่วนนี้จะใช้ถึงการสอบภาคปฏิบัติ รุ่น 36 ซึ่งจะมีขึ้นช่วงสิ้นเดือนตุลาคม-ต้นเดือนพฤศจิกายน 2554 เท่านั้น

ในการสอบตั๋วทนาย ภาคปฏิบัติ ตั้งแต่รุ่น 37 เป็นต้นไป มีกระแสข่าวว่า สภาทนายความจะเปลี่ยนคะแนนสอบใหม่เหลือเพียง 2 ส่วนเท่านั้น คือ 1.อัตนัย 80 คะแนน และ 2.ปรนัย 20 คะแนน ไม่มีคะแนนฝึกงาน รวมเป็น 100 คะแนน ผู้สอบได้ตั้งแต่ 50 คะแนนขึ้นไปถือว่าสอบผ่าน (เหมือนกับคะแนนภาคทฤษฎี) แต่ทั้งนี้ ผู้สมัครยังคงต้องฝึกภาคปฏิบัติเป็นเวลา 6 เดือนและให้สำนักงานทนายความประเมิณผลการฝึกงานเช่นเดิม อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้ยังไม่มีประกาศอย่างเป็นทางการจากสภาทนายความ

ที่มา : http://www.lawyerscouncil.or.th/2011/?name=webboard&file=read&id=3365

Write a comment