ในคดีอาญาฟ้องโจทก์เป็นฟ้องซ้อน ถ้าจำเลยให้การต่อสู้คดี ศาลจะสั่งอย่างไร

Write a comment