การเลือกตั้งนายกฯปี56 และกำหนดการภาคทฤษฎี รุ่น 41

25560307-074249.jpg

สภาทนายความจะมีการเลือกตั้งนายกและกรรมการในวันที่ 21 เม.ย.56 ดังนั้น

1.ผมขอเชิญชวนให้ทนายความไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยมีผู้สมัคร 4 คนคือ 1.นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ 2.ว่าที่ร.ต. ถวัลย์ รุยาพร 3.นายสุรชัย นิวาสพันธ์ุ 4.นายเนติราษฎร์ นาคโฉม รักใครชอบใครก็เลือกคนนั้นนะครับ

2.การเปิดรับสมัครอบรม ภาคทฤษฎี รุ่น 41 คาดว่าจะต้องรอกรรมการชุดใหม่เป็นผู้กำหนด จึงน่าจะทราบกำหนดการประมาณพฤษภาคม 2556

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครติวภาคทฤษฎี รุ่น 41, ภาคปฏิบัติ รุ่น 40, ตั๋วปี 1/56 กับ อ.เป้ & อ.ตูน สามารถโทรแจ้งชื่อไว้ก่อนได้ที่เบอร์ 086-987-5678 เมื่อเปิดรับสมัครแล้ว ทีมงานจะโทรแจ้งรายละเอียด ได้แก่ วัน เวลา ค่าเรียน ให้ท่านทราบครับ

สำหรับนักเรียนในต่างจังหวัดที่สนใจติวที่สาขาเชียงใหม่ หาดใหญ่ ขอนแก่น ให้รีบโทรแจ้งชื่อเลย สาขาใดมีผู้แจ้งชื่อไว้มากที่สุดจะได้รับการพิจารณาเป็นอันดับแรกครับ

อ.เป้ & อ.ตูน เป็นกำลังใจให้ทุกคนสอบผ่านและได้เป็นทนายความต้อนรับ AEC เร็วๆนะครับ (^.^)

Write a comment