อาจารย์เป้บรรยายประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย

คลิปวิดิโอ อ.เป้ สิททิกรณ์ ศิริจังสกุล ได้รับเชิญให้ไปบรรยายประสบการณ์วิชาชีพกฎหมายให้กับ นักศึกษานิติศาสตร์ มรภ.พระนคร เนื่องในวันรพี 53 มีทั้งหมด 3 คลิป

คลิปที่ 1 : แนะนำตัว,แนะนำการศึกษาต่อหลังจบปริญญาตรี

 

คลิปที่ 2 : แนะนำประสบการณ์วิชาชีพทนายความ,ที่ปรึกษากฎหมาย,อาจารย์พิเศษ,ติวเตอร์,ทำเว็บไซท์กฎหมาย

 

คลิปที่ 3 : แนะนำการประกอบอาชีพติวเตอร์, หน้าที่ 5 ประการของติวเตอร์กฎหมาย SmartLawTutor.com

 

Write a comment