คำร้องขอให้ศาลพิพากษาให้โจทก์ชนะคดีโดยขาดนัดยื่นคำให้การ

ข้อ 1. คดีนี้โจทก์ยื่นฟ้องจำเลยต่อศาลเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556

เนื่องด้วยเจ้าพนักงานศาลได้ปิดหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องของโจทก์ไว้ ณ ภูมิลำเนาของจำเลยโดยชอบแล้วเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2556 ซึ่งครบกำหนดยื่นคำให้การเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 แต่จำเลยมิได้ยื่นคำให้การภายในกำหนดเวลาดังกล่าวแต่อย่างใด จึงถือจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ

โจทก์จึงขอศาลโปรดมีคำพิพากษาให้โจทก์ชนะคดีจำเลยโดยขาดนัดยื่นคำให้การต่อไปด้วย ขอศาลโปรดอนุญาต

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

************

Write a comment